Rozhodnutie riadiacich orgánov súťaží zo dňa 9.3.2020