Zmena v splatnosti oddielových poplatkov

!!!Oznam!!!
Zmena v splatnosti oddielových
poplatkov.
Členská schôdza a Výkonný výbor Mládež HC 46 Bardejov na
základe danej situácie schválil na návrh prezidenta Mgr. Tomáša
Ivana prechod splatnosti oddielových poplatkov za sezónu, na
splatnosť za kalendárny rok.
Pre tento krok sa vedenie klubu rozhodlo aj v spojitosti so situáciou
spojenou s Covid-19, čo v konečnom dôsledku pre rodičov
znamená nulové náklady na oddielové poplatky za obdobie 1.5.2020
– 31.12.2020.
Rodičom hráčov, ktorí už oddielový príspevok za sezónu 2020/21
uhradili, bude presunutý na kalendárny rok 2021.
Rodičia, ktorí oddielový príspevok ešte neuhradili, tak sú povinní
ho zrealizovať do 15.2.2021.
Úhrada oddielového príspevku ostáva nezmenná 250€ na činnosť MHC 46
Bardejov za rok 2021. Úhradu je potrebné vykonať na účet
SK2109000000005125713007.
Do poznámky prosím zadajte meno, priezvisko a kategóriu hrača-ky a rok
2021.
S pozdravom vedenie Mládež HC 46 Bardejov