Ambasádori športových aktivít – Centrum športu pri ZŠ

Centrum športu pri ZŠ v Bardejove

Trojica našich trénerov Tomáš Ivan, Stanislav Mojdis, Tomáš Reviľák v uplynulých dňoch v Nitre úspešne absolvovala psychologické testovanie (hodnoty, osobnosť) neskôr týždňový vzdelávaci kurz v Michalovciach pre potreby obsadenia pozícií ambasádor športových aktivít v rámci projektu Slovenského zväzu ľadového hokeja – Centrum športu pri ZŠ.  

Testovanie je povinné pre všetkých záujemcov o pozíciu ambasádor športových aktivít pri ZŠ, rovnako ako absolvovanie príslušného vzdelávacieho kurzu. Na základe týchto testov, ktoré mimochodom trvali s malou prestávkou tri hodiny, odborníci vyhodnotia, či majú záujemcovia predpoklady pre prácu s mládežou. Systematická práca s mládežou má pozitívny dopad na fyzické, ale aj duševné zdravie detí a pomáha eliminovať negatívne nástrahy dnešnej doby, ako napríklad šikanovanie či závislosť na sociálnych sieťach. V konečnom dôsledku môžeme vďaka tomuto projektu získať na hokej nových šikovných záujemcov.

Ambasádori športových aktivít v Centrách športu pri ZŠ budú mať za úlohu rozhýbať deti a vytvoriť im priestor pre slobodné športovanie. SZĽH chce nahradiť „ulicu“ a vytvoriť miesto, kde môžu deti aktívne využívať voľný čas a motivovať ich k športovaniu. Športové centrum pri základnej škole zahŕňa týždenný školský korčuliarsky program a popoludňajšie športové aktivity v školských kluboch zamerané na všeobecnú športovú prípravu. Do aktivít sa zapoja deti prvého stupňa ZŠ. Projekt Centra športu pri ZŠ by sa mal v Bardejove spustiť už tento školský rok.