Mladí hokejisti potrebujú viac ľadu.

Na novú sezónu sa pripravujú aj najmenší hokejisti z predprípravky   Hokejové športové triedy mali zastúpenie vo všetkých vekových kategóriách od prípravky až po starších žiakov z deviatych ročníkov.  ZŠ a MŠ Pod Vinbargom

Mládež HC 46 Bardejov (kto sme a prečo sme vznikli).

Prvé záznamy o založení oddielu ľadového hokeja v Bardejove siahajú do roku 1946, keď vznikol hokejový klub Sokol Bardejov a neskôr v roku 1953 Slavoj Bardejov. O organizovanom ľadovom hokeji možno hovoriť až od roku 1963, keď sa mužs

Galéria