Ako sa stať lepším útočníkom

Ako sa stať lepším útočníkom


Najlepší hráči na najvyššej úrovni dôrazne a neustále pracujú na zdokonaľovaní týchto
vlastností. Priemerní hráči urobia veľký pokrok, ak budú tieto vlastnosti v hre dodržiavať. Aj
keď tieto odporúčania znejú jednoducho, môže trvať niekoľko rokov koncentrovaného úsilia,
aby ich hráč vedel vedome a automaticky realizovať v samotnej hre
.

Poznaj svoju úlohu (funkciu) v hre – vo všetkých troch tretinách. Nesnaž sa plniť
herné úlohy za všetkých spoluhráčov, lebo potom budeš neúspešný vo svojej vlastnej.
Počas tréningu sa opýtaj trénera, ak si nie si istý s riešením akejkoľvek hernej situácie (napr. postavenie hráča pri vhadzovaní). Inteligentný hokej je to, čo vyhráva zápasy.

Dokorčuľuj protihráča (tzv. bekčeking) – v plnej rýchlosti, až pokiaľ nepokryješ
voľného hráča vo vlastnej obrannom pásme. Dokorčuľovanie súpera je súčasť hry útočníka a svojou štruktúrou sa podobá napádaniu v útočnej tretine. Nebuď len hráčom
dopredu…….

Keď dokorčuľovávaš súpera, preber vždy najvoľnejšieho hráča bez puku. Ak je hráč s pukom v tvojom priestore, musíš zvážiť či nie je vhodnejšie brániť jeho. Napriek tomu, hráč bez puku je mnohokrát nebezpečnejší, ako ten s pukom. Často je efektívnejšie nechať útočiaceho hráča s pukom obrancovi a pozične zabrániť prihrávkam na „zbiehajúceho“ protihráča.

Strávený čas na ľade odohraj naplno a potom striedaj. Je dokázané, že maximálne úsilie a krátke striedania sú najefektívnejším spôsobom ako byť úspešný v zápase.

Doveď puk do útočnej tretiny alebo hru preruš, ak si ty alebo niektorý z tvojich
spoluhráčov unavený.
Unavená herná formácia na ľade je najzraniteľnejšia, a naopak zriedkakedy úspešná a produktívna v útočnej fáze hry. Vždy je lepšie prerušiť hru v obrannom pásme ako brániť „bez šťavy a energie“.

V útočnej fáze vždy prihraj puk voľnému hráčovi pred tebou a hneď po
prihrávke ho nasleduj.
Nikdy sa nepokúšaj prihrať puk spoluhráčom, ktorí sú obsadení. Korčuľovanie s pukom (vedenie puku) je vždy ta najpomalšia a často krát najmenej efektívna alternatíva prechodu stredným pásmom.

Nauč sa „zvyku strieľať“ pokiaľ sa nachádzaš v streleckom uhle, samozrejme ak nemáš výhodnejšie postaveného spoluhráča pred bránkou súpera. Je málo efektívne korčuľovať s pukom ak sa nachádzaš v streleckom uhle, pokiaľ sa nesnažíš získať
lepšie postavenie na prekonanie brankára (1 – 0). Prihrávky v tomto priestore síce vyzerajú dobré, ale často krát znižujú šancu streliť gól. Kľúčom k úspechu v útočnej fáze družstva je neustále sa pokúšať o streľbu z oblasti streleckého uhla (keď máš možnosť, vystreľ na bránku).

Zo streleckého uhla vždy strieľaj strelou zápästím alebo priklepnutým švihom.
Strela príklepom dlho trvá a nemá takú presnosť.

Odkorčuľuj ďalej od brány, ak má spoluhráč puk za bránkovou čiarou alebo naopak bližšie k bráne ak strieľa obranca od modrej čiary. Často krát je snahou hráčov byť čo najbližšie k bráne súpera, keď ma spoluhráč puk v rohu ihriska alebo je za bránou. Avšak blízko brány je vždy najväčšia aktivita brániacich hráčov (osobná obrana). Preto je priestor medzi kruhmi kľúčom na priamu streľbu a bezprostredné ohrozenie brankára. Na druhej strane, ak je náš obranca pripravený na streľbu, pohyb útočníka musí byť smerom k bránke, kde môže cloniť, tečovať a dorážať puk do
bránky.

Pri nastreľovaní puku do útočného pásma, strieľaj vždy diagonálne (naprieč
ihriska) do opačného rohu preto, lebo je to náročnejšie jednak pre súperovho obrancu, ale aj brankára.
Nastreľovaním puku po mantinely alebo priamo na brankára dávaš výhodu súperovi (brankárovi), ktorý môže okamžite rozohrať a založiť protiútok.

Nikdy sa neviaž na protihráča, ak dochádza k prečísleniu hráčov alebo v oslabení.
Dávaš tým útočiacemu družstvu väčšiu šancu na strelenie gólu. Príležitosť na strelenie gólu je tým väčšia, čím menej hráčov je zapojených v hre (situácia v presilovej hre 4 – 3 je lepšia na skórovanie gólu, ako 5 – 4).

Neodplácaj hru do tela bez ohľadu nato, či bola v rámci pravidiel alebo nie.
Úlohou útočníka je prijať bodyček a ďalej pokračovať v hre. Odplácanie ma za
následok vylúčenie, pričom rozhodca často zmešká prvý (vyvolávajúci) podnet.

Komunikuj so svojimi spoluhráčmi na ľade. Je to jedna z najdôležitejších súčastí
tímovej hry. Nikdy nekomunikuj s protihráčmi, vo väčšine prípadov to nemá žiaden význam a zbytočne to rozprúdi tvoje emócie.

Neustále sa zdokonaľuj vo svojich najslabších herných zručnostiach (prihrávanie, streľba a pod.). Nezvykaj si „len tak strieľať o mantinel“ ak máte na tréningu nejaký voľný čas. Ostatné herné zručnosti sú oveľa dôležitejšie.

Nauč sa byť kompletným hráčom – tak ako v útočnej, tak aj v obrannej fáze hry.