Tréner v mládežníckom hokejovom klube

Tréner trénuje hodinku – dva tri krát do týždňa a má voľno, nemusí nič viac robiť. To je veľký omyl, priatelia!  

Mládež HC 46 Bardejov dlhodobo vytvárajú podmienky pre športový rast detí. V súlade s modernou a svetovo zaužívanou stratégiou vedenia detí pripravujeme tréningy a aktivity pre hráčov aj komunitu. Systematická práca sa neukáže hneď. Ide o dlhodobý proces, ktorý závisí aj od prístupu samotných hráčov a rodičov. Je to práca na plný úväzok. Dalo by sa to prirovnať k alchýmii, veď výsledok v našom systéme tvorí kombinácia teórie, metodiky, nových poznatkov vo svete a hlavne aplikácia tohto do praxe.  

Naše MHC 46 Bardejov navštevujú deti od 5 do 21 rokov v kategóriách od predprípravky po juniorov. Každá kategória má svojho hlavného trénera, ktorému vypomáha asistent trénera. Ich úlohy sa líšia v pridelených kompetenciách. V klube celkovo zamestnávame 10 trénerov, vrátane trénera brankárov.  

Rola SZĽH  

Príprava programu tréningu vychádza z ročného plánu a tréningových cyklov. Tieto sú dané SZĽH, ktorý to spätne kontroluje. Regionálny inštruktor SZĽH má prístupy do TPM – tréningový portál mládeže, kde kontroluje, ako tréneri spĺňajú zakresľovanie, tréningové plány, víziu a smerovanie mužstva. Ak sa zväzové úlohy nenapĺňajú, regionálny inštruktor kontaktuje klubového inštruktora a dochádza k náprave. V najhoršom možnom prípade a sústavnom neplnení programu zväz môže siahnuť na dotáciu klubu.  

Samotný tréning a analýza

Tréningový proces má niekoľko fáz a hlavný tréner sa pripravuje na každú jednu z nich. Príprava zahrňuje vypisovanie tabuliek, tvorba tréningových plánov a grafických cvičení na počítači. Tieto sa posielajú aj na SZĽH v TPM. Tréner pripravuje program tréningu aj podľa situácie v družstve.  

Začína sa prípravou, zahriatím, hlavnou časťou, záverom a časťou po tréningu. Nasleduje vyhodnotenie po tréningu a analýza. To sa zhodnocuje na týždennej alebo mesačnej báze. Následne to tréner konzultuje aj s hráčmi kvôli spätnej väzbe.  

Vyhodnotenie sa kontroluje cez TPM a aj videozáznam, kde tréner kontroluje, či tréning splnil účel. Práve videozáznamy z tréningu mu pomáhajú v rôznych video – analýzach. Podľa toho pripravuje ďalšie tréningy.
Dôležité je vidieť, či hráči pochopili cvičenia. Ak nie, sú tam prestoje a tréner adaptuje a ďalej prispôsobuje tréningy.  

Čo navonok nevidno

Hlavný tréner pracuje v rámci svojej organizácie aj mimo nej. Komunikuje s inými trénermi vo svojom klube či ďalších kluboch po Slovensku. Plánuje aktivity, komunikuje s rodičmi. V neposlednom rade sa vzdeláva na seminároch organizovaných SZĽH či inými profesionálmi. Často túto prácu nevidno.  

… aj niečo navyše

Tréneri (a určite nie len naši) sa niekedy stretávajú s nepochopením či obvinením, keď dieťa nie je tak úspešné ako by si rodič predstavoval. Treba si uvedomiť, že tím netvoria len hráči a tréner ale sú to aj rodičia či kamaráti a netreba zabúdať ani na ďalšie aktivity. Tréner vie poradiť, usmerniť, naučiť veľa vecí. Ale neovplyvní to, či dieťa spraví aj športové aktivity navyše.  

Úspech hráča závisí od viacerých faktorov, napríklad životosprávy doma, pravidelnej účasti na tréningoch, seba motivácii. Veď tréner za nich hrať nemôže 🙂