VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK


Milí priatelia?‍?‍?‍?❤?‍?‍?‍?
Želáme Vám krásne a požehnané  sviatky!?❤?
Ďakujeme za spoluprácu a podporu v roku 2020!?❤⛸
Tešíme sa na Vás aj v roku 2021!?❤⛸
Váš team Mládež HC 46 Bardejov?❤⛸