Oddielovy-poplatok-MHC-46-Bardejov-sezona-20202021-7