Mládež HC 46 Bardejov (kto sme a prečo sme vznikli)

Prvé záznamy o založení oddielu ľadového hokeja v Bardejove siahajú do roku 1946, keď vznikol hokejový klub Sokol Bardejov a neskôr v roku 1953 Slavoj Bardejov. O organizovanom ľadovom hokeji možno hovoriť až od roku 1963, keď sa mužstvo premenovalo na Partizán Bardejov . V sezóne 1985/86 bardejovskí hokejisti postúpili do II. Ligy. V tejto dobe sa hokejový klub premenoval na Stavstroj TaSR Bardejov. V roku 1992 dochádza k zmene názvu na HC-46 Bardejov. Sezóna 2009/2010 priniesla zmeny v realizačnom tíme a názov klubu sa zmenil na BEMACO HC 46 BARDEJOV.

Novú kapitolu v histórií bardejovského hokeja začína písať rok 2016 po rokoch na výslní 1.hokejovej ligy a po neúspešnom boji o postup do extraligy  nastal v Bardejovskom hokeji úpadok, ale aj v tejto situácií sa našli ľudia, ktorým nebol ľahostajný osud hokeja v Bardejove a vytvorili nový subjekt Mládež HC 46 Bardejov, ktorý sa stal pokračovateľom organizovaného  hokeja v Bardejove. Prioritou nového združenia je vychovávanie a podpora  mládeže v Bardejove a jeho okolí.  Mládež HC 46 Bardejov zastrešuje viac ako 200 detí z Bardejova a jeho okolia. Sme zaradený do štruktúr Slovenského zväzu ľadového hokeja. V klube pôsobia kvalifikovaní tréneri, ktorí zabezpečujú tréningový a zápasový proces detí. Na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove máme zriadené športové hokejové triedy, z radov ktorých už vyrástli reprezentanti/-ky Slovenska v mládežníckych kategóriách a aj hráči/-ky , ktorý pôsobia v extraligových a zahraničných ligách.   Žiaci a žiačky týchto hokejových tried 5-8.ročník sa zúčastňujú najvyšších súťaží riadených SZĽH na Slovensku, hráči 9.ročníka(kadeti) hrajú celoslovenskú súťaž kadetov, dorastenci hrávajú celoslovenskú 1.hokejovú ligu a hráči/-ky 3-4.ročníka hrávajú súťaž formou turnajov riadených Východoslovenským zväzom ľadového hokeja, najmladšia kategória škôlkárov -1-2.ročníka sa zúčastňuje turnajov organizovanými klubmi. Neoddeliteľnou súčasťou nového klubu sa stáva aj krasokorčuliarský oddiel, ktorý bude v Bardejove pôsobiť od sezóny 2016/17 tiež pod hlavičkou Mládež HC 46 Bardejov.

Keďže to, čo robíme chceme robiť na najvyššej možnej úrovni a finančné zabezpečenie sezóny je veľmi náročné potrebujeme  pomoc mesta, sponzorov, rodičov, trénerov, vedenia a všetkých ľudí, ktorým nie je ľahostajný mládežnícky hokej v Bardejove a jeho okolí.Prosíme aj Vás, ak môžete pomôcť budeme radi a odmenou nám bude radosť detí zo športu, ktorý milujeme!!!

Názvy klubu

 • 1946 – Sokol Bardejov
 • 1953 – Slavoj Bardejov
 • 1963 – Partizán Bardejov
 • 1985 – TJ Stavstroj TaRS Bardejov
 • 1992 – HC 46 Bardejov
 • 2009 – HC 46 Xawax Bardejov (mediálny názov)
 • 2010 – Bemaco HC 46 Bardejov (mediálny názov)
 • 2016 – Mládež  HC 46 Bardejov

Športové úspechy

 • 2006/07 – Víťaz 2.hokejovej ligy
 • 2010/11 – 3.miesto 1.hokejovej ligy
 • 2011/12 – Víťaz 1.hokejovej ligy
 • 2012/13 – Víťaz 1.hokejovej ligy
 • 2013/14 – Víťaz 1. hokejovej ligy
 • 2014/15 – 3.miesto 1.hokejovej ligy
 • 2015/16 – 2.miesto 1.hokejovej ligy