Newsletter č.1

Konečne ! Trochu sa nám upokojila pandemická situácia, ktorá nám už
dovolila opäť trénovať po dlhých mesiacoch opäť spolu. Sme radi , že
deti sa už konečne mohli odlepiť od tabletov, telefónov a PC a vybehli na
trávnik, na naše tréningy.
Covide obdobie, od 15.03.2021, bolo pre náš klub veľmi náročne,
ekonomické problémy v podobe pozastavenia projektov, sponzoringu,
rôznych príspevkov boli pozastavené praktický okamžite. Tak ako celá
SR aj my sme tápali v neprehľadných podmienkach pomoci.
Veľká vďaka patrí rodičom, ktorí si splnili povinnosť voči nám a aj napriek
tomu, že sme nevedeli či sa odohrá sezóna 2020/2021, zaplatili
kompletnú sezónu alebo časť príspevku.
03.05.2021 sme sa oficiálne prehupli do novej sezóny 2021/2022. Čo
to pre nás znamená?

 • posunuli sa deti z nižších kategórii do vyšších kategórii
  napr. aj keď dieťa teraz navštevuje tretí ročník v našom hokejovom
  systéme je už štvrták
 • zvýšili sme príspevky, ktoré boli 10 rokov nemenné
 • príspevky sú splatne stále k 15. v danom mesiaci, počnúc týmto
  mesiacom máj 2021
  Juniori – 40€, 5. – 9.ročník 35€, 3. – 4. ročník 30 €, 0. – 2 ročník
  25

oddielové príspevky je potrebné uhrádzať na bankový účet
hokejového klubu

 • Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Číslo účtu: IBAN SK 21 0900 0000 0051 2571 3007
  V správe pre prijímateľa uvádzať:
 • – meno a priezvisko hráča
 • – kategória hráča
 • – variabilný symbol hráča (pokiaľ mu bol pridelený)
  Upozornenie !!!
  Tí čo zaplatili sezónu 2020/2021 celú (250€) alebo časť(160€), im sa
  tieto sumy presúvajú do sezóny 2021/2022 a majú vytvorený akýsi
  kredit, prvú úhradu zaplatia až po vyčerpaní tohto kreditu, na čo
  budú upozornení emailom
 • prechádzame v spolupráci s firmou PAY – SY na elektronizáciu služieb,
  čím predpokladáme zlepšenie komunikácie s rodičmi, zvýši efektivitu
  práce , bude zavedená elektronická dochádzka ( podobná Edupage),
  elektronický sklad, avizovanie turnajov, elektronické výzvy na zaplatenie
  príspevku prostredníctvom emailu, elektronická registrácia nových
  členov do klubu, prehľad dokumentov, ako je kódex hráča, kódex trénera
  a pod.
 • podpísane memorandum o spolupráci s klubom ŠKP Poprad na
  všetkých fórach – spoločné kempy, výmena trénerov v rámci
  vzdelávacieho programu, posúvanie kvalitných našich hráčov do
  kategórie extraligy dorast, rôzne spoločné športové akcie na propagáciu
  športu v našom regióne
 • otvorenie nových ročníkov (1. ročníka a 5.ročníka) na ŽŠ s MŠ pod
  Vinbargom so zameraním na ľadový hokej – kde budú mať rozšírene
  vyučovanie nie len pre ľadový hokej ale aj plávanie a atletiku, na základe
  čoho sa rozšíril náš trénersky tím o p. Mgr. Tomáša Reviľáka, trénera
  atletiky licencie A
  Prajem Vám veľa zdravia a hlavne nech sa táto situácia už len
  zlepšuje.