2_ USMERNENIE – OPATRENIA COVID19 – nudzovy stav od 1_10_2020 do odvolania_TRENINGY upd 16 10 2020