Aj v ďalšom školskom roku hokejové prvácke triedy

Aj na ďalší školský rok 2020/2021 v spolupráci so základnou školou ZŠ s MŠ Pod Vinbargom otvárame už tretiu sezónu prvácku triedu malých športovcov, hokejistov.

Nakoľko momentálna situácia nám nedovolí sa osobne stretnúť, dovolíme si o takejto možnosti informovať Vás prostredníctvom nášho webu.

Malí korčuliari, hokejisti, budú mať okrem klasických hodín rozšírený počet hodín o hodiny športovej prípravy. Tréningy budú prebiehať v rámci vyučovania v doobedňajších hodinách, väčšinou koncové hodiny. 

Korčuliari budú mať v týždni v rámci vyučovania 3x tréning na ľade, 1x plávanie (tréner plávania) a 1x všeobecnú prípravu (gymnastika, atletika, loptové hry…) (kondičný tréner)… tréningy budú pod taktovkou kvalifikovaných špecialistov.

Malý hokejista dostane od nás okrem komplet tréningového servisu aj materiálne zabezpečenie – hokejová vystroj, veci na suchú prípravu (tričká, mikinu…)

Snažíme sa prispievať k výchove vzdelaných športovcov pre život a preto aj to spojenie škola a klub, vzdelávanie pod jednou strechou. Deti sa môžu po vyučovaní venovať svojím voľnočasovým aktivitám, krúžkom…

Elektronickú prihlášku nájdete tu: https://podvinbargom.edupage.org/text82/

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať

alebo

škola : PaedDr. Daniela Dunčáková 0903509059

Ďakujeme a veľa veľa veľa zdravia prajeme…