Tím: Siedmaci

Siedmaci

Hlavný tréner: Patrik Sokoli
Asistenti trénera: Tomáš Ivan, Branislav Poch