Tím: Siedmaci

Siedmaci

Hlavný tréner: Ľubomír Baránok
Asistenti trénera: Branislav Poch, Patrik Sokoli