Vedenie klubu

Mgr. Bc. Tomáš Ivan – predseda správnej rady
Patrik Sokoli – člen správnej rady
JUDr. Ján Prokopčák  – člen správnej rady
Ing. Ján Dubovecký – člen správnej rady