Oddielové poplatky platné od 1.5.2021

Oddielové poplatky
Mládež HC 46 Bardejov
Vzhľadom k situácii spôsobenou pandémiou Covid 19 a elektronizáciou služieb nášho klubu
spoločnosťou PAYSY prechádzame od 1. mája 2021 k mesačným platbám oddielových poplatkov
podľa danej vekovej kategórie.
Rodičia hráčov, ktorí poplatky už zaplatili, budú im tieto poplatky presunuté podľa výšky platieb do
nasledujúcich mesiacov !!!
Dorast, Junior
Možnosť úhrady:
• mesačný poplatok 40,- € / mesiac
Termín úhrady:
• mesačný poplatok 40,- € splatný vždy k 15. dňu za daný mesiac !

 1. – 9. ročník
  Možnosť úhrady:
  • mesačný poplatok 35,- € / mesiac
  Termín úhrady:
  • mesačný poplatok 35,- € splatný vždy k 15. dňu za daný mesiac !
  Prípravka, 3., 4. ročník
  Možnosť úhrady:
  • mesačný poplatok 30,- € / mesiac
  Termín úhrady:
  • mesačný poplatok 30,- € splatný vždy k 15. dňu za daný mesiac !
  Predprípravka 0.+1.+2 ročník
  Možnosť úhrady:
  • mesačný poplatok 25,- € / mesiac
  Termín úhrady:
  • mesačný poplatok 25,- € splatný vždy k 15. dňu za daný mesiac !
  Oddielové poplatky je potrebné uhrádzať na bankový účet hokejového klubu
  Číslo účtu Slovenská sporiteľňa a.s : IBAN SK 21 0900 0000 0051 2571 3007
  V správe pre prijímateľa uvádzať:
 • meno a priezvisko hráča
 • kategória hráča
 • variabilný symbol hráča (pokiaľ mu bol pridelený)
  V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. 0907320937 email: ivan@mhc46.sk
  (Tomáš Ivan – prezident klubu)