Vedenie klubu

Vedenie klubu:

Mgr. Bc. Tomáš Ivan – predseda správnej rady,
Patrik Sokoli – člen správnej rady,
JUDr. Ján Prokopčák  – člen správnej rady,
Ing. Ján Dubovecký – člen správnej rady