Newsletter č.4


 
Máme za sebou prvý mesiac na ľade, dúfame, že decká sa vybláznili pri každodenných tréningoch každý týždeň.
Čochvíľa sa nám začne nový školský rok a s tým aj spojený nový rozvrh na ľade.
Od 30.8 – 5.9.2021 budú ešte tréningy v prázdninovom režime s malými úpravami
 6.9.2021 bude nový rozpis , ktorý bude upravený podľa rozvrhu hodín športovej prípravy športových hokejových tried na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom
6.9.2021 sa bude konať celoklubové rodičovské združenie na zimnom štadióne o 17:30
11.09.2021 začínajú sa už súťaže SZĽH – junior a kadet
 
 
 
Nakoľko stále nám tu šarapatí COVID 19, už sme v oranžovej farbe, dodržujte pokyny na zimnom štadióne ohľadom opatrení
Covid 19 !!!
Vstup na zimný štadión ma dovolený iba hráč bez doprovodu ( rodič, známi, súrodenec a pod.)!!!
Výnimka : jeden rodič s hráčom kategórie 0 – 3 HPP môže vstúpiť do šatne – výpomoc s obliekaním, šnurovaním korčuli a pod. )

 
 
Rozpis tréningov
 :
 
Prajem Vám veľa zdravia
 
 
Prezident MHC 46 Bardejov
                                                                                                                      Tomáš Ivan