ZÁPIS PRVÁKOV – 2022 https://podvinbargom.edupage.org/a/zapis-prvakov-2022

Zápis do školy bude prebiehať v termíne 01.04. – 30.04.2022 podaním prihlášky:

1. elektronicky – zákonný zástupca využije možnosť online prihlášky (pozri ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA v hornej lište – aktívne od 1.4.),
2. osobnou návštevou zákonného zástupcu s dieťaťom v škole,
3. poštou – zákonný zástupca vyplní prihlášku (
prihláška TU), ktorú odošle poštou.

Ako postupovať, ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť:

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditelia ZŠ a ZŠ s MŠ už nerozhodujú o odklade plnenia povinnej školskej dochádzkyaleriaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný ísť na zápis do 1. ročníka základnej školy, i keď rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania u svojho dieťaťa.

žiadosti o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania musí zákonný zástupca doložiť:

  1. písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie),
  2. písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,
  3. informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.


Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Pod Vinbargom 1 v Bardejove oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch 01. – 30. apríla 2022 elektronickou formou, osobne, prípadne poštou.

01. – 07. apríla 2020  počas pracovných dní od 08:00 – 17:00,
04. apríla 2020 (sobota) od 08:00 – 12:00,
08. – 30. apríla 2020  počas pracovných dní od 08:00 – 15:30,

02. apríla 2020 o 16:00 slávnostný zápis detí do 1. ročníka.

Viac informácií o zápise nájdete v tomto dokumente:

Zapis_do_1._rocnika_2022-23.pdf

Pripravili sme pre vás aj zoznam pomôcok pre prváka:
Pomocky_pre_prvaka_k_zaciatku_skolskeho_roka.docx

Aj v školskom roku 2022/2023 otvárame športovú triedu – ľadový hokej – korčuľovanie.

ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1 v Bardejove v školskom roku 2022/2023 ponúka:

Šport
 korčuľovanie pre žiakov už od 1. ročníka, ľadový hokej pre 2. stupeňfutbalové ihrisko, bežecká dráha, asfaltová plocha na volejbal, florbal, vybíjanútelocvičňa s dvoma hracími plochami a posilňovňouprojekt Pohybom k zdraviu – vybudovanie „fit ihriska”, Šport pre všetkýchprojekt Športové triedy – podpora vzniku športových triedmotivujeme deti k pohybu a zdravej výžive
Kreativitu
 rozvoj individuálnej tvorivosti s pomocou informačných technológií už od 1. ročníkapodpora tvorivého myslenia a komunikatívnych zručností inovatívnymi metódamimedzinárodné projekty rozvíjajúce komunikačné schopnosti v anglickom jazyku
Odbornosť
 vyučovanie informatiky a cudzieho jazyka od 1. ročníkapráca s informačno-komunikačnými technológiamiv každej triede multimediálne PC s pripojením na internet, interaktívna tabuľa a dataprojektorinternetová žiacka knižka a elektronická triedna kniha, online komunikácia s rodičmiinteraktívne dištančné vzdelávanie prostredníctvom aplikácie Cisco Webex Meetingsv škole pracuje školský špeciálny pedagóg a psychológ
Láskavosť
 žiakov motivujeme k štúdiu pochvalou, nie strachombojujeme proti šikanovaniu kamerovým systémom v priestoroch celej školyindividuálny prístup ku každému žiakoviprojekt Škola priateľská k deťomprojekty EÚ – Ľudské práva, Empathy, We learn/teach by reading
Aktivitu
 rozmanité aktivity pre žiakov formou krúžkov a záujmových činností, centrum voľného časuprojekty Oddychová zóna a Zelená oddychová zónaškola v prírode, letné detské tábory, projekt Letná školaškolská knižnica, projekt Môj svet v školskej knižniciškolský klub detí so spoločenskými hrami, detskou literatúrou a počítačovou učebňou